Nařízení kempu

Po příjezdu jsou všichni hosté povinni předložit na recepci své průkazy totožnosti. Dle právních předpisů.

Hostům je zakázáno: poškozovat rostliny či zalévat je horkou vodu, kopat jámy nebo díry, způsobovat požáry, použití grilu na dřevo či dřevěné uhlí, noční koupání v moři, manipulovat s vybavením, které je jim k dispozici. Zanechat odpad v odpadových koších k tomu určených. Mýt nádobí a prát ložní prádlo mimo určených míst. Jezdit po kempu s koly a motocykly.

Prosíme hosty, aby :

– Respektovali noční klid od 23.00 do 7.00 hod. a polední klid od 13.00 do 15.00 hodin: během této doby je naprosto zakázáno vjíždět a vyjíždět z/do kempu.

– Pečlivě sledovali své děti po celou dobu jejich pobytu. Vedení v tomto ohledu odmítá veškerou odpovědnost.

Také vám připomínáme, že: psi, kteří byli povoleni vedením kempu, musí být vždy na vodítku a dle italských zákonů jim je přístup na pláž přísně zakázán (mimo určené zóny).

Návštěvy našich hostů nejsou povoleny, pokud to neschválí vedení. V případě přijetí je nutné předložit své doklady a po hodině pobytu budou povinni zaplatit sazbu, určenou dle ceníku kempu.

Vedení si vyhrazuje právo kdykoli vyloučit ze svého kempu a oznámit jména policii, případných porušovatelů tohoto nařízení. Brána kempu je zavřena od 23:00 a znovu otevřena v 07:00 hod.

POZOR: zobrazení červené vlajky na pláži je známkou nebezpečí, a proto se v tomto případě musí hosté, v souladu s ustanoveními Úřadu lodního přístavu, zdržet vstupu do moře.

Předpisy o psech

Vedení Vám přeje příjemný pobyt a vyzívá vás k nahlédnutí a prostudování všech nařízení a ceníku, jelikož zapsáním se na recepci schvalujete jeho úplné přijetí a bezvýhradné dodržování.
Vedení si vyhrazuje právo okamžitě vyloučit z kempu ty, kteří nedodržují ani jeden bod tohoto nařízení.

 1. Je nutné nahlásit přítomnost domácích zvířat v době rezervace a při příjezdu do kempu, jelikož musí splňovat zdravotní předpisy a mít příslušnou dokumentaci.
 2. Domácí zvířata jsou povolena pouze na placech a ve vyhrazených bytových jednotkách. Povoleni jsou maximálně 4 psi na plac a 2 psi na ubytovací jednotku (mobilhome). Vedení si vyhrazuje právo, na základě svého uvážení, uplatnit nebo neuplatnit výše uvedená pravidla.
 3. Psi se svými majiteli se mohou pohybovat ve všech společných prostorách ( hlavní třída, restaurace či bar)
 4. Je zakázáno vodit psy do dětského parku a do toalet.
 5. Psi mohou být umýváni pouze ve speciálním prostoru „psí sprcha“, vedle služeb „Camper Service“, vyznačené na mapě kempu.
 6. Je na odpovědnosti jednotlivých majitelů, aby zajistili maximální dodržování hygienických předpisů.
 7. Během pobytu musí být psi vždy venčeni svými páníčky, kteří jsou povinni okamžitě jejich výkaly odstranit speciálním sáčkem či nádobou určené k tomuto účelu.
 8. Vstup na pláž je pejskům bohužel zakázán (včetné koupání v moři) s výjimkou povolených a k tomu určených míst. Zákaz se nevztahuje na záchranářské psi, psi nevidomých osob či pro malá domácí zvířata z pet therapy s lékařským potvrzením.
 9. Není dovoleno ponechat psy bez dozoru na placu nebo v ubytovacích jednotkách.
 10. Psi musí být vždy drženi na vodítku o maximální délce 1,5 m a vždy je nutné mít k dispozici košík vhodné velikosti, který bude používán v případě potřeby nebo na žádost příslušných orgánů.
 11. Psi nesmí rušit ostatní hosty a nesmí se toulat po ostatních placech či v okolí jiných mobilhomů.
 12. Za jakékoliv škody  způsobené třetím osobám či kempu ze strany pejska, nesou plnou odpovědnost jejich majitelé.
 13. Případné špatné zacházení se psy bude oznámeno příslušným orgánům.

Zkontrolujte dostupnost